Bijlage 2: Covid-specifieke elementen van zorg voor naasten

Wat er speelt bij naasten van mensen met ernstige Covid-19

  • Covid-19 heeft een moeilijk voorspelbaar en grillig beloop met vaak acute toename van ziektelast. Hierdoor is er geen/weinig tijd voor verwerking van gebeurtenissen.
  • Bij Covid-19 kan het sterfbed onverwacht, snel en heftig zijn (progressieve benauwdheid, onaanspreekbaar, beademd op IC overlijden), waarbij er onvoldoende tijd en gelegenheid is voor het nemen van afscheid;
  • Naasten van Covid-19-patienten hebben veelal angst voor verslechtering van hun dierbare en angst dat zij aan de beademing zullen moeten en/of naar de IC.
  • Er kan sprake zijn van angst en verdriet bij patiënt en naaste omdat een patiënt soms geen intensieve behandeling aankan en er behandelbeperkingen moeten worden besproken.
  • Het grillige beloop maakt ook dat naasten continu in spanning zitten thuis. Als het even beter gaat kan het een paar uur later weer omslaan.
  • Patiënten die ernstig ziek zijn door Covid-19 kunnen een helder bewustzijn hebben. Hierdoor zijn emoties zoals angst zichtbaarder dan bij veel andere ernstige ziekten. De kennis dat een dierbare zich erg angstig en eenzaam voelt zonder iets te kunnen doen als naaste is erg moeilijk.