Hospice Wassenaar – Voorblad gastendossier

Een voorblad voor in het dossier van de gast waarop het netwerk van naasten rondom de gast in kaart wordt gebracht. Dit goede voorbeeld is ontwikkeld door Hospice Wassenaar. Gebruik van dit voorblad levert hen veel op. Men merkt o.a. dat de gast zich meer gezien voelt, omdat er kort na opname een gesprek plaats vindt over wie allemaal belangrijk voor de gast zijn. Bij overdrachtsmomenten wordt nu automatisch ook aandacht besteed aan hoe het gaat met de naasten om de gast heen.

Klik hier of op de afbeelding om het voorblad te downloaden.