Waar staan wij voor?

Oog voor naasten en nabestaanden, afstemmend op ieders uniekheid. Of het nu in een ziekenhuis, verpleeghuis, thuis of een hospice is. Aandacht en zorg voor naasten, die geïntegreerd is in de werkprocessen van de organisatie, zodat elke naaste kan rekenen op ondersteuning.

Colofon

De Oog voor Naasten en Nabestaanden methodiek is ontwikkeld door het Expertisecentrum Palliatieve zorg Leids Universitair Medisch Centrum (EPZ-LUMC) in nauwe samenwerking met Pharos, Mantelzorg.nl, PZNL expertgroep palliatieve zorg ten tijde van Corona, Hogeschool Rotterdam en Amsterdam UMC. Andere belangrijke partners zijn: consortium Propallia en Universitair Netwerk voor de Care Zuid Holland (UNC-ZH). De financiering is afkomstig van het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’.

Hiernaast kunt u meer informatie over het projectteam en de partners vinden.

Voor vragen over het project kunt u de projectleider, Drs. Marcella C. Tam, mailen (m.c.tam@lumc.nl)

Vormgeving website en brochures: W. Kruijswijk,  W.Boere, M.K. Kunen

Redactioneel advies:
LUMC: M. Oomes, J.M. van Seggelen, Pharos: T. Duijnhoven

 

Samenwerkende organisaties