PZNL expertgroep Corona

In juni 2020 heeft een PZNL expertgroep op basis van het materiaal van het Oog voor Naasten project een COVID-versie ontwikkeld. Deze COVID-versie is in het Oog voor Naasten en Nabestaanden project verder getoetst en aangevuld  d.m.v. literatuuronderzoek, een social media search, focusgroepbijeenkomsten met zorgverleners en interviews met naasten. Speciale aandacht is ook gegeven aan het aanpassen van het materiaal voor mensen die laaggeletterd zijn of een migratieachtergrond hebben. De deskundigen die hebben bijgedragen aan de COVID-versie van 2020 vindt u hieronder. Een deel van hen heeft ook via de klankbordgroep bijgedragen aan de doorontwikkelde versies, die u op deze website kunt vinden.

PZNL expertgroep palliatieve zorg ten tijde van Corona

Drs. J. Gootjes, hospice Kuria Amsterdam
Drs. A. Kodde, PZNL/ PaTz
Drs. G.M. Hesselmann, verpleegkundig specialist UMCU
Mw. J. van Nus, Manager informele zorg,  maatschappelijk werkende, hospice Kuria Amsterdam
Drs. K. Tol, verpleegkundig specialist, consulent PACTeam, Isala Zwolle
Prof. Dr. C. van Zuylen, internist-oncoloog en hoogleraar klinische palliatieve zorg, Amsterdam UMC
Drs. E. de Nijs, verpleegkundig specialist, Palliatief Advies Team, LUMC
Prof. Dr. Y.M. van der Linden, hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC