Samenvatting

Deze brochure is bedoeld om zorgverleners (inclusief vrijwilligers) werkzaam in hospices te ondersteunen bij het zorgen voor naasten van patiënten wanneer er sprake is van een uitbraak van een besmettelijke ziekte. Dit kan zijn in toekomstige epidemieën of pandemieën zoals Covid-19, maar ook bij meer kleinschalige uitbraken van besmettelijke ziekten in zorginstellingen,

Zorg voor naasten is in hospices altijd al een belangrijk onderdeel van de zorg. Tijdens een uitbraak van een besmettelijke ziekte zorgen beperkende maatregelen er meestal voor dat de gastvrijheid en ‘warme sfeer’, waar hospices om bekend staan, in het gedrang komt. Hoe kan de zorg voor naasten ondanks beperkende maatregelen toch zo compleet mogelijk geboden blijven worden?.

In deze brochure zijn de verschillende behoeften van naasten in kaart gebracht die in het gedrang kunnen komen door een uitbraak. Er wordt beschreven wat zorgverleners anders of extra kunnen doen om binnen de beperkingen toch zo veel mogelijk tegemoet te komen aan deze behoeften (hoofdstuk 1 t/m 6). Het gaat om de behoeften van naasten aan contact met de dierbare, informatie, houvast en begeleiding bij het stervensproces en de periode na het overlijden. Zorgverleners kunnen hen hierbij ondersteunen. Denk aan (telefonisch) contact met naasten op vaste tijdstippen en het faciliteren van het contact tussen de gast en de naasten. Ook kunnen zorgverleners na het overlijden van een gast veel betekenen voor naasten, door samen ervaringen te delen of gecompliceerde rouw te signaleren.

Aandacht voor de eigenheid van elke naaste en omgaan met culturele diversiteit en laaggeletterdheid onder naasten komen aan bod in hoofdstuk 7. Als zorgverlener is het daarnaast van belang om ook goed voor jezelf en voor elkaar als team te zorgen (hoofdstuk 8).  

Deze brochure is gemaakt op basis van de Oog voor Naasten-methodiek, die is ontwikkeld om zorgverleners te helpen goede zorg te bieden aan naasten van gasten. Meer informatie over de totstandkoming van deze brochure vind je in Bijlage 1.

De Oog voor Naasten-methodiek bestaat uit verschillende hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij de zorg voor naasten:

 • Website met informatie, filmpjes en animaties voor naasten, zorgverleners en managers
 • Brochures voor naasten: ‘Zorgen voor een zieke. Als er strenge regels zijn door een virus’’ + ‘Bij het sterven van een familielid’
 • Praktische handreiking voor zorgverleners
 • Achtergrondbrochure voor zorgverleners
 • Informatie voor organisaties bij implementatie:
  • Powerpointpresentatie + handleiding voor klinische les
  • Implementatiewerkboek ‘Oog voor Naasten’
  • Factsheet voor managers