Bijlage 1: Hoe is deze brochure tot stand gekomen?

Deze brochure is ontwikkeld door het Oog voor Naasten-Covid projectteam

Het uitgangspunt van deze brochure is de Oog voor Naasten-methodiek geweest, die ontwikkeld is binnen het consortium Propallia en het LUMC (2019). Deze methodiek helpt bij het vormgeven van goede zorg aan naasten van patiënten met een levensbedreigende aandoening. In 2020 heeft een werkgroep, die onderdeel uitmaakt van de landelijke expertgroep palliatieve zorg van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) de methodiek aangepast voor de Covid-19 situatie. Deze werkgroep bestaat uit experts palliatieve zorg vanuit verschillende disciplines, werkzaam binnen verschillende zorginstellingen. Deze COVID-19 module was nog niet onderbouwd door onderzoek.

In deze brochure is op basis van onderzoek onder naasten van Covid-19 patiënten en zorgverleners is de Covid-19 methodiek uit 2020 verder aangevuld en toegespitst op de omstandigheden waarin beperkende maatregelen gelden wegens een uitbraak van een besmettelijke ziekte. Ook is de methodiek aangevuld met inzichten en instrumenten van Mantelzorg.nl (mantelzorgprofielen), de COM vragenlijst (Hogeschool Rotterdam) en het Werkboek Rouw (Amsterdam UMC)

Hier is informatie over de Oog voor Naasten methodiek te vinden.

Projectteam Oog voor Naasten-Covid:

LUMC:
Yvette van der Linden

Jenny van der Steen

Leti van Bodegom

Marcella Tam

Arianne Stoppelenburg

Aad de Greef (patiënten- en naastenraad)

Iris Hartog

Hinke Hoffstädt

Pharos:

Carolien Smits

Fatos Ipek Demir

Sali Alhaiji

In nauwe samenwerking met:

Wilco Kruijswijk, Mantelzorg.nl

Roeline Pasman, Amsterdam UMC

Annicka van der Plas, Amsterdam UMC

Erica Witkamp, Hogeschool Rotterdam

Werkgroep Covid-19 module

Jaap Gootjes, hospice Kuria Amsterdam

Astrid Kodde, PZNL/ PaTz

Yvette van der Linden, LUMC

José van Nus, hospice Kuria Amsterdam

Carla Juffermans, huisarts, kaderarts palliatieve zorg

Loek Wheeler, patiënten- en naastenraad Propallia

Maaike Scheffer, Transmuralis

Voor vragen/ meer informatie over deze brochure, of over de Oog voor Naasten methodiek, mail naar: palliatievezorg@lumc.nl