Bijlage 6: Verwijsmogelijkheden

Houd hierbij rekening met de landelijke (Covid-19-)maatregelen en de maatregelen die zorgverleners zelf hanteren ten aanzien van begeleidingsmogelijkheden voor naasten. Dit geldt zowel voor de manier waarop ondersteuning kan worden uitgevoerd, als ook de beschikbaarheid hiervan op korte termijn.

Uitgangspunt bij verwijzen van naasten voor ondersteuning is

  • Steun dicht bij huis indien mogelijk
  • Stem de verwijzing naar gespecialiseerde zorg aan naasten af met de huisarts
  • Overweeg contact met het consultatieteam palliatieve zorg van het ziekenhuis of het netwerk palliatieve zorg in de regio bij vragen over doorverwijzen

Verwijzen kan naar:

  • POH GGZ
  • Maatschappelijk werk (via sociaal wijkteam of gemeente)
  • Centrum voor levensvragen/Geestelijk verzorging (via www.geestelijkeverzorging.nl)
  • Inloophuizen
  • Psycholoog
  • Vrijwilligersorganisaties, zoals VPTZ Nederland

Het is belangrijk om als team of afdeling een overzicht te maken van alle verwijsmogelijkheden in de regio.

Informatiebronnen voor naasten om naar te verwijzen:

Algemene informatie voor naasten

Informatie algemeen over palliatieve zorg

palvooru.nl

https://metzorgleven.nl/

Informatie over verschillende onderwerpen voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten

overpalliatievezorg.nl

Website met informatie van huisartsen over de laatste levensfase

thuisarts.nl

Folder en filmpjes voor naasten

Oogvoornaasten.nl

Informatie over de rol als naaste bij iemand die ongeneeslijk ziek is

ziekwordjenietalleen

Informatie voor naasten over het levenseinde van mensen met dementie.

https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/laatste-levensfase

Ondersteuning bij praktische regelzaken

mantelzorgmakelaar.nl

Informatie over palliatieve zorg in desbetreffende regio

palliaweb.nl/netwerkzorg

Informatie over mantelzorg en mogelijkheden voor ondersteuning

overpalliatievezorg.nl/zorg-en-hulp/mantelzorg

www.mantelzorg.nl

Psychische zorg

Informatie over o.a. angst, depressie, eenzaamheid, verdriet en levensvragen

kanker.nl/wanneer verwerken niet lukt

Informatie over veranderingen t.a.v. intimiteit en relaties

ongeneeslijk.nl/wie denkt er nu aan seks

overpalliatievezorg.nl/lichamelijke-en-psychische-klachten/problemen-met-seks-intimiteit

Mantelzorgondersteuning

Algemene informatie over vrijwillige palliatieve (terminale) zorg thuis, onder meer om mantelzorgers te ontlasten

vptz.nl

Website met informatie voor mantelzorgers

mantelzorg.nl

Praten over het levenseinde

Informatie over zingeving, existentiële vragen, levensbeschouwing of geloof

geestelijkeverzorging.nl

centrumvoorlevensvragen.nl

E-book over praten met de dokter over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde

levenseinde.patientenfederatie.nl

Informatie over de laatste levensfase

KBO-PCOB/onmisbare informatie over het levenseinde

Hulpmiddel om alle belangrijke zaken rond uw laatste levensfase op te schrijven en het gesprek met naasten te voeren

ikwilmetjepraten.nu

Hulpmiddel om wensen rond de laatste fase van het leven vast te leggen

ongeneeslijk.nl/wensenboekje

Palvooru.nl/wensenboekje

Wensenboekje voor mensen met een verstandelijk beperking. Mogelijkheid tot in gesprek gaan over wensen, als iemand niet meer beter wordt

nivel/alsiknietmeerbeterword

Palliatieve sedatie en euthanasie

Informatie over palliatieve sedatie

https://overpalliatievezorg.nl/keuzes/palliatieve-sedatie

https://www.thuisarts.nl/levenseinde/ik-wil-meer-weten-over-palliatieve-sedatie

Informatie van uw huisarts over euthanasie

Thuisarts.nl

Informatie over euthanasie en wetgeving

thuisarts.nl/levenseinde/ik denk aan euthanasie

rijksoverheid.nl/euthanasie

Praktische informatie rondom ziekten en overlijden

Informatie zorgaanbod, regelhulp en kosten

regelhulp.nl

Informatie over een breed scala aan financiële zaken, zoals erfenis, inkomen, kosten van de uitvaart

https://www.nibud.nl/consumenten/levenssituaties/overlijden/

Informatie voor ondersteuning bij leven met een beperking

mee.nl/clientondersteuning

Informatie van notaris over (levens)testament, overlijden en schenken

notaris.nl

Informatie over wat te regelen bij overlijden

rijksoverheid/overlijden

nibud.nl/consumenten/zaken-regelen-bij-een-overlijden

mantelzorg.nl/geldzaken

Social Media accounts

Digitale nalatenschap

https://www.uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/social-media-account-overlijden

https://digitallifelegacy.nl/

Informatie over het regelen en de kosten van een uitvaart

uitvaartinformatie.nl

Tips om alles rondom overlijden en uitvaart op het juiste moment te regelen

doodgaanendoorgaan. ardanta.nl/

Informatie van Rijksoverheid over erven en nalatenschap

rijksoverheid/erven

De stervensfase

Informatie over lichamelijke en geestelijke veranderingen in de laatste dagen van leven

https://overpalliatievezorg.nl/zorg-en-hulp/stervensfase

Informatie gericht op kanker, maar ook bruikbaar voor andere ziektebeelden

kanker.nl/niet meer beter worden/de laatste fase

Bel 24/7. Hulplijn voor vragen over sterven (steun en informatie voor patiënten en hun naasten)

landelijkexpertisecentrumsterven.nl/sterven

Handreiking afscheidsrituelen: vereniging van geestelijk verzorgers

vgvz.nl/corona/rituelen/

Steun bij rouw verlies

Informatie voor nabestaanden

https://overpalliatievezorg.nl/naasten/rouw-bij-nabestaanden

Hulp en advies bij rouw en verlies

steunbijverlies.nl

humanitas.nl/themas/verlies

Individuele rouwondersteuning, lotgenotengroepen, voorlichting en advies

humanitas.nl/themas/verliesIssoria/rouwondersteuning

Informatie over rouwen in coronatijd

Folder: Verlies, rouwen en rituelen in coronatijd

Bijlage 7: Extra informatiebronnen voor zorgverleners

Algemene informatie

Informatie over psychosociale zorg ten tijde van het coronavirus

corona.nhg.org/psychosciale-zorg

8 principes waarop hulpverlenerschap gebaseerd moet zijn

psychotraumanet.org/nl/kwaliteit-kaart-acht-principes-van-goede-psychosociale-hulpverlening

Tips voor gespreksvoering met naasten op afstand

bureaumorbidee.nl/wp-content/uploads/Stappenplan-voor-contact-op-afstand.pdf

Psychosociale zorg in Corona tijd

corona.nhg.org/psychosociale-zorg/

Aandacht hebben voor de chronische stress

Folder: Leven met ongezonde stress

Boekje van Manu Keirse over het helpen bij verlies in tijden van corona

Gratis download: Helpen bij verlies en verdriet in tijden van corona | Uitgeverij Lannoo

Tool voor bij het zorgen voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond (Pharos)

Algemene informatie over palliatieve zorg verlenen aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond

pharos.nl/thema/palliatieve-zorg/

Checklist om beeldbellen zo goed mogelijk te faciliteren

pharos.nl/kennisbank/checklist-beeldbellen/

Checklist om te toetsen of schriftelijk materiaal toegankelijk genoeg is

pharos.nl/kennisbank/checklist-toegankelijke-informatie/

De terugvraagmethode

pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode/

Hulpmiddelen bij het zorgen voor naasten

Vragenlijsten over rouwreacties

rouw.arq.org/wetenschappelijk-onderzoek/vragenlijsten

Training voor zorgverleners om het leveren van persoonsgerichte zorg aan naasten te verbeteren

De COM-training

App om naasten in contact te brengen met hun dierbare

gillz.nl/info/stayclose-app

Platforms om naasten te betrekken en op de hoogte te houden

carenzorgt.nl

familienet.nl
ezorg.nl

Werkboek Rouwzorg

Palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/werkboek-rouwzorg

Zorgen voor jezelf als zorgprofessional

Informatie over zorgen voor elkaar in tijden van corona

Folder: zorgverleners ondersteunen in tijden van corona

Verscheidene informatiebronnen over zorgen voor jezelf als zorgprofessional

palliaweb.nl/corona/zorg-voor-zorgenden