Hospice Wassenaar brengt bij opname in beeld wie er belangrijke naasten van de gast zijn. Dit helpt om meer aandacht voor hen te hebben.