Samenvatting

Deze brochure is bedoeld om zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen (artsen, verpleegkundigen, helpenden, verzorgenden, vrijwilligers) te ondersteunen bij het zorgen voor naasten van patiënten met levensbedreigende aandoeningen wanneer er sprake is van een uitbraak van een besmettelijke ziekte. Dit kan zijn in toekomstige epidemieën of pandemieën zoals Covid-19, maar ook bij meer kleinschalige uitbraken van besmettelijke ziekten in verpleeghuizen.

In deze brochure zijn de verschillende behoeften van naasten in kaart gebracht die in het gedrang kunnen komen door een uitbraak. Er wordt beschreven wat zorgverleners kunnen doen om binnen de beperkingen toch zoveel mogelijk tegemoet te komen aan deze behoeften (hoofdstuk 1 t/m 6). Het gaat om de behoeften van naasten aan contact met de dierbare, informatie, houvast, en begeleiding tijdens het stervensproces en de periode na het overlijden. Zorgverleners kunnen hen hier bij ondersteunen. Denk aan (telefonisch) contact met naasten op vaste tijdstippen, naasten vertellen hoe het psychisch, emotioneel en sociaal gaat met hun dierbare, en het faciliteren van het contact tussen de bewoner en de naasten. Ook kunnen zorgverleners na het overlijden van een bewoner veel betekenen voor naasten door samen ervaringen te delen of gecompliceerde rouw te signaleren.

Aandacht voor de eigenheid van elke naaste en omgaan met culturele diversiteit en laaggeletterdheid onder naasten komen aan bod in hoofdstuk 7. Als zorgverlener is het daarnaast van belang om ook goed voor jezelf en voor elkaar als team te zorgen(hoofdstuk 8).

Deze brochure is gemaakt op basis van de Oog voor Naasten-methodiek, die is ontwikkeld om zorgverleners te helpen goede zorg te bieden aan naasten van bewoners met een levensbedreigende aandoening. Meer informatie over de totstandkoming van deze brochure vind je in Bijlage 1.

De Oog voor Naasten-methodiek bestaat uit verschillende hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij de zorg voor naasten:

 • Website met informatie, filmpjes en animaties voor naasten, zorgverleners en managers
 • Brochures voor naasten: ‘Zorgen voor een zieke. Als er strenge regels zijn door een virus’ + ‘Bij het sterven van een familielid’
 • Praktische handreiking voor zorgverleners
 • Achtergrondbrochure voor zorgverleners
 • Informatie voor organisaties bij implementatie:
  • Powerpointpresentatie + handleiding voor klinische les
  • Implementatiewerkboek ‘Oog voor Naasten’
  • Factsheet voor managers